Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КАМЕН ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЛЪКИ СТРОЙ 2011 ЕООД виж КАМЕН ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ - Управител
КАМЕН ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЛЪКИ СТРОЙ 2011 ЕАД виж КАМЕН ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
КАМЕН ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ - Съвет на директорите