Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СЛ Пропер ЕООД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Едноличен собственик на капитала
СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Управител
Ел Ей Къмпани ЕАД виж Сокол Радостинов Янков - Съвет на директорите
С Адвайзър АД виж Сокол Радостинов Янков - Съвет на директорите
КЕПИТАЛЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Едноличен собственик на капитала
СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Управител
СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Съдружник
Корсико Марина ЕООД виж Сокол Радостинов Янков - Едноличен собственик на капитала
Сокол Радостинов Янков - Управител
ГЛОБЕКС ХОЛДИНГ АД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Съвет на директорите
БАНСКО РЕЗИДЪНС ООД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Съдружник
СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Управител
КРЕДИСИМО ЕАД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Съвет на директорите
Максо България АД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Съвет на директорите
Пиел емди ЕООД виж Сокол Радостинов Янков - Управител
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ АД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Съвет на директорите
Глобекс Колект ЕООД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Едноличен собственик на капитала
СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Съдружник
Сокол Радостинов Янков - Управител
ЛС Сървис ЕООД виж Сокол Радостинов Янков - Едноличен собственик на капитала
Сокол Радостинов Янков - Управител
БИЛДЕКС КОНСУЛТИНГ ООД виж СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ - Управител