Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СОРТОВИ СЕМЕНА АД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Съвет на директорите
АГРОЕЛИТ-1 ООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Съдружник
БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Управител
АГРО ТРЕЙДИНГ ГРУП - 1 ООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Съдружник
АГРОЕЛИТ - МИТОВ ЕООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Едноличен собственик на капитала
БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Управител
МИГ - 14 ООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Съдружник
БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Управител
БОШ АГРО АД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Съвет на директорите
Грийн БИМ ЕООД виж Божидар Стоянов Митов - Едноличен собственик на капитала
Божидар Стоянов Митов - Управител
СОРТЕЛИТ ООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Съдружник
МИГ-16 ЕООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Едноличен собственик на капитала
БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Управител
БИММ АГРО ЕООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Едноличен собственик на капитала
БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Управител
АГРОЕЛИТ-МИТОВ - БОЖИДАР МИТОВ ЕТ виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Физическо лице търговец
БОЖ ЛЕНД ООД виж БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Съдружник
БОЖИДАР СТОЯНОВ МИТОВ - Управител