Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НОВА ИНВЕСТ 49 ЕООД виж Ислям Шабан Ислям - Едноличен собственик на капитала
Ислям Шабан Ислям - Съдружник
Ислям Шабан Ислям - Управител
ТАТАНКА ИС ЕООД виж Ислям Шабан Ислям - Едноличен собственик на капитала
Ислям Шабан Ислям - Управител
БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ 2006 ООД виж ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Управител
ТРАНССТРОЙ 49 ЕООД виж ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Едноличен собственик на капитала
ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Съдружник
ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Управител
НОВА - Ф - 49 ЕООД виж ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Едноличен собственик на капитала
ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Съдружник
ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Управител
НОВА ТУР 49 ЕООД виж ИСЛЯМ ШАБАН ИСЛЯМ - Едноличен собственик на капитала
Ислям Шабан Ислям - Съдружник
Ислям Шабан Ислям - Управител