Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НЕОСТРОЙ-2001 ЕООД виж ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ - Управител
НЕОСТРОЙ 2000 ЕООД виж ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ - Съдружник
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ - Управител
РУВАС ЕООД виж ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ - Съдружник