Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Ноубъл Финанс Холдинг АД виж Пламен Росенов Русев - Съвет на директорите
НОУБЪЛ ХАУС ООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Съдружник
Ария 87 ЕООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Управител
Аура Инвест ООД виж Пламен Росенов Русев - Управител
ЛИВИНГ ПЛЕЙС ООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Съдружник
НОУБЪЛ СТРОЙ ООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Съдружник
Ария Инвест ООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Съдружник
ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Управител
Ария фууд ООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Съдружник
НОУБЪЛ ЛОТОС ООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Съдружник
АРИЯ СТРОЙ ООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Съдружник
НОУБЪЛ ГЛАГОЛИЦА ЕООД виж ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН РОСЕНОВ РУСЕВ - Управител