Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОНКА БОРИСОВА БОНЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Уеб агро ЕООД виж Бонка Борисова Бонева - Едноличен собственик на капитала
Бонка Борисова Бонева - Управител
ЧОБАН БГ ЕООД виж Бонка Борисова Бонева - Едноличен собственик на капитала
Бонка Борисова Бонева - Управител
АГРОЗЕМ ВТ ЕООД виж Бонка Борисова Бонева - Едноличен собственик на капитала
Бонка Борисова Бонева - Управител
БОБИ МИЛК - БОНКА БОНЕВА ЕТ виж БОНКА БОРИСОВА БОНЕВА - Физическо лице търговец
БОБИ МИЛК ЕООД виж БОНКА БОРИСОВА БОНЕВА - Едноличен собственик на капитала
БОНКА БОРИСОВА БОНЕВА - Управител
БИОМИЛК 81 ЕООД виж БОНКА БОРИСОВА БОНЕВА - Едноличен собственик на капитала
БОНКА БОРИСОВА БОНЕВА - Управител