Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА ДРАГОМАН АД виж ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Съвет на директорите
ДАМЯН ЮРУКОВ - ХОП - ТРОП ЕТ виж ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Физическо лице търговец
СОЛАРНЕС ООД виж ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Съдружник
ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Управител
ЕКОЕНЕРДЖИ ДиП ООД виж ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Съдружник
ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Управител
БРАТЯ ЮРУКОВИ ЕООД виж ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Едноличен собственик на капитала
ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Управител
ЕЛЕКТРОСТРОЙ - ИНВЕСТ ООД виж ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Съдружник
ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Управител
Еко-КД ООД виж ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Съдружник
ДАМЯН АЛЕКСОВ ЮРУКОВ - Управител