Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД-СТАРШИ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МОРАВА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД виж ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД - Съдружник
ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД - Управител
МЛЕЧНА ИНДУСТРИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД виж ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД - Съдружник
ЧЕХ - 99 ООД виж ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД - Съдружник
ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД ООД виж ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД - Съдружник
ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД - Управител
МЛЕЧНА ИНДУСТРИЯ-ДРЯНОВО ООД виж ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД - Съдружник
ГЕРАН 99 ЕООД виж ЙОСИФ ЙОСИФОВ НОВОСАД-СТАРШИ - Съдружник