Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Поля Димитрова Пеева - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Милки Груп Био ЕАД виж Поля Димитрова Пеева - Едноличен собственик на капитала
Поля Димитрова Пеева - Съвет на директорите
МИЛКИ ГРУП ЕООД виж Поля Димитрова Пеева - Съдружник
Поля Димитрова Пеева - Управител
Милки Груп Био ЕООД виж Поля Димитрова Пеева - Едноличен собственик на капитала
Поля Димитрова Пеева - Съдружник
Поля Димитрова Пеева - Управител
ЕТ"ПОВАРОС - Поля Пеева" ЕТ виж Поля Димитрова Пеева - Физическо лице търговец