Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ГАРДЕНИЯ-2007 ООД виж ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Управител
МОНОПОЛ - СЕВЕР ООД виж ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Съдружник
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Управител
ПЕЙПЪР ГРУП ООД виж ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Управител
ХАРТ ИНВЕСТ ГРУП ООД виж ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Управител
ЕКО ПРОГРАМА 2006 ООД виж ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЛАВНОВ - Съдружник