Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МИНЧЕВИ ЕООД виж МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - Управител
МИК И КО ООД виж МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - Съдружник
МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - Управител
КОРТЕНСКИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЕООД виж МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - Управител
КОХОРТИС-МИЛК - Максим Минчев ЕТ виж МАКСИМ ДРАГИЕВ МИНЧЕВ - Физическо лице търговец