Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕКОПРОЕКТ БИО ЕООД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ПРОКСИМА СЪРВИС ООД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Управител
МЕРИДИАН 28 ЕООД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛСТОНД АД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Съвет на директорите
ОМЕГА СЪРВИС ЕООД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Управител
ПСГТ ЕООД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Управител
ТОНК 18 ЕООД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Управител
АЛПИН ЕООД виж ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Управител
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала