Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Борислав Георгиев Севдин - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БХ Рент ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕВДИН - Съдружник
Борислав Георгиев Севдин - Управител
БИЛДИНГ ТЕХ ГРУП 1 ООД виж Борислав Георгиев Севдин - Едноличен собственик на капитала
Борислав Георгиев Севдин - Управител
Борислав Георгиев Севдин - Съдружник
МИЛАНО.ИТ ЕООД виж Борислав Георгиев Севдин - Едноличен собственик на капитала
Борислав Георгиев Севдин - Управител