Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ИНТЕРИМ БГ ЕООД виж ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Едноличен собственик на капитала
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Управител
ДЕЛХИ КОНСУЛТ ООД виж ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Съдружник
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Управител
ПЕНТАГОН-2008 ЕООД виж ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Едноличен собственик на капитала
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Управител
ХАКО ИНВЕСТ ЕООД виж ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Едноличен собственик на капитала
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Управител
ХАКО АУТО ЕООД виж Хасан Феим Исмаил - Едноличен собственик на капитала
Хасан Феим Исмаил - Управител
ХАКО БИЛД ООД виж Хасан Феим Исмаил - Управител
ПЕНТАГОН 2017 ЕООД виж ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Едноличен собственик на капитала
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Управител
КЪРДЖАЛИ СТРОЙ ООД виж ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Едноличен собственик на капитала
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Съдружник
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Управител
ПРОЕКТ ИНВЕСТ 2016 ООД виж ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Съдружник
ХАСАН ФЕИМ ИСМАИЛ - Управител