Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МАРИЙН ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕНД ИНВАЙЪРНМЪНТ ПРЪТЕКШЪН ООД виж РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ - Съдружник
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД виж РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БУРТИК ЕАД виж РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ - Едноличен собственик на капитала
РУБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите