Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БАХАДЪР БЮРХАН БЕКИР - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р БЕКИР - НЕВРОЛОГ ЕООД виж БАХАДЪР БЮРХАН БЕКИР - Едноличен собственик на капитала
БАХАДЪР БЮРХАН БЕКИР - Управител