Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ОЛЕКСИЙ МОРОЗОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СТАРИМПЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД виж ОЛЕКСИЙ МОРОЗОВ - Съдружник
ОЛЕКСИЙ МОРОЗОВ - Управител
Темпери Лоджистикс ЕООД виж ОЛЕКСИЙ МОРОЗОВ - Едноличен собственик на капитала
ОЛЕКСИЙ МОРОЗОВ - Управител
АдверГо сървисис ЕООД виж ОЛЕКСИЙ МОРОЗОВ - Едноличен собственик на капитала
ОЛЕКСИЙ МОРОЗОВ - Управител