Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ГРИЙН ПРОСПЕКТ ЕООД виж КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН - Управител
НАПО ЕООД виж Кремен Христов Красин - Управител
ГРИЙН СИС КЪНСТРАКШЪН АД виж Кремен Христов Красин - Съвет на директорите
КРАСИН ООД виж КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН - Управител
КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН - Съдружник
ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД виж КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН - Управител
КРЕМЕН КРАСИН - РОДОПИ ШАМПИНЬОН ЕТ виж КРЕМЕН ХРИСТОВ КРАСИН - Физическо лице търговец