Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОРИС АТАНАСОВ БОРИСОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р БОРИС БОРИСОВ ЕООД виж БОРИС АТАНАСОВ БОРИСОВ - Едноличен собственик на капитала
БОРИС АТАНАСОВ БОРИСОВ - Управител
АМБУЛАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р БОРИС БОРИСОВ ЕТ виж БОРИС АТАНАСОВ БОРИСОВ - Физическо лице търговец