Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН ЕООД виж ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Управител
ИНЕМ ЕООД виж ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Управител
ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД виж ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Управителен съвет
ИРИДА 2003 ООД виж ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Управител
ХОЛСИМ БЕТОН ПЛОВДИВ ЕАД виж ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Съвет на директорите
ВРИС ЕООД виж ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Управител
ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ АД виж ЕМИЛ ВИКТОРОВ БРАЙЧЕВ - Съвет на директорите