Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Иванка Георгиева Спасова - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕВРО МИКС ТРЕЙД ООД виж ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА - Съдружник
Иванка Георгиева Спасова - Управител
ЕВРО МИКС ПРОДАКШЪН ЕООД виж Иванка Георгиева Спасова - Управител
БМЛ ИНВЕСТ 2014 ЕООД виж Иванка Георгиева Спасова - Едноличен собственик на капитала
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА - Управител
АЛГО МИКС ЕООД виж Иванка Георгиева Спасова - Едноличен собственик на капитала
Иванка Георгиева Спасова - Управител