Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Чавдар Илиев Ваклев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БРЕЙКТАЙМ АД виж Чавдар Илиев Ваклев - Съвет на директорите
ПЮЪРТЕК ЕООД виж Чавдар Илиев Ваклев - Управител
СКОТУЪРК БЪЛГАРИЯ ООД виж Чавдар Илиев Ваклев - Съдружник
Чавдар Илиев Ваклев - Управител
Епсилон Ори ЕООД виж Чавдар Илиев Ваклев - Едноличен собственик на капитала
Чавдар Илиев Ваклев - Управител
ФОКУС БРАНД ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД виж Чавдар Илиев Ваклев - Съвет на директорите