Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС" Кооперация виж ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Управителен съвет
БиЕсЕс Транспорт ЕООД виж ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Управител
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Съдружник
БЕТА КОМЕРС ООД виж ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Съдружник
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Управител
ГАМА ИНВЕСТ ООД виж ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Управител
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Съдружник
СЕЗОНИ ООД виж ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Съдружник
ТУНДЖА-2 ЕООД виж ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Съдружник
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Управител
ХЛ-ТопМикс ООД виж ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Съдружник
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ДАСКАЛОВ - Управител