Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДЕНИЦА 2010 - ГЛ ЕООД виж ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Управител
ГЕРГЬОВДЕН 2010 ЕООД виж ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Управител
ВЕЛИКДЕН 2017 ЕООД виж ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Управител
ГЕРГАНА 2016 - Г.Л ЕООД виж ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Управител
ГАЛИНА ЛУКАНОВА ЕТ виж ГАЛИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА - Физическо лице търговец