Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДИП ЕООД виж ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Управител
ИНДИ 2015 ООД виж ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Съдружник
ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Управител
КОВИД 2020 ООД виж Димчо Иванов Дерменджиев - Съдружник
Димчо Иванов Дерменджиев - Управител
Принцес-ДД ООД виж ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Съдружник
ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Управител
ПРИНЦЕС - Д ООД виж ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Съдружник
ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Управител
ФИДЛЪР ООД виж ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Съдружник
ДИМЧО ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ - Управител