Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЛАДИМИР БРАНКОВ КОСТОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ДОКТОР КОСТОВ ООД виж ВЛАДИМИР БРАНКОВ КОСТОВ - Съдружник
ВЛАДИМИР БРАНКОВ КОСТОВ - Управител
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ЕТИКА" - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ООД виж ВЛАДИМИР БРАНКОВ КОСТОВ - Съдружник
ВЛАДИМИР БРАНКОВ КОСТОВ - Управител
ДОКТОР КОСТОВ ЕООД виж ВЛАДИМИР БРАНКОВ КОСТОВ - Едноличен собственик на капитала
ВЛАДИМИР БРАНКОВ КОСТОВ - Управител