Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВИС ВИТАЛИС ЕООД виж ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ - Управител
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ПАСТИР" Кооперация виж ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ - Управителен съвет
ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ - Контролен съвет
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ "ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО" Кооперация виж ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ - Управителен съвет