Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАРИЯНА МИНКОВА ИВАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПАПАС-ОЛИО АД виж МАРИЯНА МИНКОВА ИВАНОВА - Съвет на директорите
ПАПАСМЕЛ ЕАД виж Марияна Минкова Иванова - Съвет на директорите
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ -99 ЕАД виж МАРИЯНА МИНКОВА ИВАНОВА - Съвет на директорите
ИВАНОВА - СИВОВА-С-ИЕ СД виж МАРИЯНА МИНКОВА ИВАНОВА - Неограничено отговорен съдружник
МАРИЯНА МИНКОВА ИВАНОВА - Възложен управител