Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БГ ЛЕНД КО ООД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съдружник
БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Управител
АГРО РЕЗЕРВ ТРЕЙД ООД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съдружник
БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Управител
АГРО-РЕНТ 2007 ООД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Управител
МАРВИН ИНВЕСТ АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
БОНВИЛ АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ ЕТ виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Физическо лице търговец
ТОП ПРОПЪРТИ - 1 АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
ИМОТИ ДОБРИНИЩЕ АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
ГОЛДЪН ГРУП ПРОПЪРТИС АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
ТОП ИНВЕСТ 2009 АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
ВИН ПРОПЪРТИ АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
АГРО РЕЗЕРВ ООД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съдружник
ББ АСЕТ ЕООД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Управител
КРЕС ИНВЕСТ АД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съвет на директорите
ВОЛФ ООД виж БОЯН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ - Съдружник