Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

САВИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Окшънайз ООД виж Савина Павлова Петрова - Съдружник
Савина Павлова Петрова - Управител
СТРИП ООД виж САВИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА - Съдружник
САВИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА - Управител
УОЛТОПИЯ ООД виж САВИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА - Съдружник
Роза Булгарика ООД виж САВИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА - Съдружник
САВИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА - Управител
ОКШЪНАЙЗ АД виж Савина Павлова Петрова - Съвет на директорите