Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КАБЕЛКОМЕРС-ЕКСПОРТ ЕООД виж РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Управител
КАБЕЛ 2001 ЕООД виж РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Управител
РОСИЦА БАЛАБАНОВА - КАПРИКОРНУС ЕТ виж РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Физическо лице търговец
КАПРИКОРНУС ООД виж РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Съдружник
РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Управител
ВЕЦ-ЧЕРНИ ОСЪМ ЕООД виж РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Управител
КАБЕЛКОМЕРС ООД виж РОСИЦА ДИМОВА БАЛАБАНОВА - Управител