Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КАРАДИМОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ АД виж МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КАРАДИМОВА - Съвет на директорите