Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ГЛОБЪЛ ЕС ЕНЕРДЖИ ООД виж Даниел Руменов Гаргов - Едноличен собственик на капитала
Даниел Руменов Гаргов - Управител
ХАСКОВО ФИЛМ АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ВАРИАНТ 2001 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ФИНАКОРП 2005 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ ООД виж Даниел Руменов Гаргов - Управител
ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД виж Даниел Руменов Гаргов - Съвет на директорите
ХЕЛИ ОЙЛ ЕООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ГАМА ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ГАМА 1 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ВИТ ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ТРАКОФИН ЕООД виж Даниел Руменов Гаргов - Управител
РЕД ИНВЕСТ АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ ООД виж Даниел Руменов Гаргов - Съдружник
Даниел Руменов Гаргов - Управител
ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ХЕПИ ФЪН ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ИНВЕСТКОМ ЕООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Едноличен собственик на капитала
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ХАСКОВО ФИЛМ ЕООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ЕКО-НЕО ГРУП АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ВИКТОРИ ПРОДЖЕКТС ЕООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
СОЛАР 550 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ТИВАИНВЕСТ ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ЕКО - ТИТАН ГРУП АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
Лендфил АД виж Даниел Руменов Гаргов - Съвет на директорите
КРЕС-98 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ХЕПИ ФЪН-1 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
Тракиец Ленд Дивелъпмънт ЕООД виж Даниел Руменов Гаргов - Управител
АГРО ИНВЕСТ - 2001 ЕАД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ФОРУКОМ 2003 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ТУИНС ЕНЕРДЖИ 1 ЕООД виж Даниел Руменов - Управител
ПАЗАРИ ЕООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ХЛЕБОЗАВОД АД виж Даниел Руменов Гаргов - Съвет на директорите
ГЛОБЪЛ КЛИНЪР ООД виж Даниел Руменов Гаргов - Съдружник
ФОРУКОМ КЛИНЪР ЕООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Едноличен собственик на капитала
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
НАДЕЖ ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
Даниел Руменов Гаргов - Управител
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД виж Даниел Руменов Гаргов - Съвет на директорите
ТУИНС ЕНЕРДЖИ 2 ЕООД виж Даниел Руменов Гаргов - Управител
ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съдружник
ТЕРЕС ДИРЕКТ ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ВЕНЕРА ИНВЕСТ ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ХАРМАН АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ЕВРОФИН ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
КЪРДЖАЛИ ФИЛМ ЕООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
ФОРУКОМ АД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Съвет на директорите
СЕЛЕКТА ИНВЕСТ ООД ООД виж Даниел Руменов Гаргов - Управител
КЪРДЖАЛИ - ФИЛМ 98 ООД виж ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ - Управител