Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕГРИС-1 ООД виж ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ - Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ - Управител
ЕКСПЕТ КОНСУЛТ ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ - Съдружник
ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ - Управител
ТЕГРАТРОН ЕООД виж ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ - Управител