Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Николай Христов Георгиев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АКВА СЪРВИЗ 22 ЕООД виж Николай Христов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
Николай Христов Георгиев - Управител
ТРАЛОГ ООД виж НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
Николай Христов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
Николай Христов Георгиев - Управител