Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ"ООД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СиЗ - Оранжерии Петрич ЕООД виж В&ВГД Оранжерии Петрич ООД - Едноличен собственик на капитала
Топлофикация Петрич ЕАД виж В&ВГД Оранжерии Петрич ООД - Едноличен собственик на капитала
Комунално - битови услуги Петрич ЕООД виж В&ВГД Оранжерии Петрич ООД - Едноличен собственик на капитала
Кожух Ванга ЕООД виж В&ВГД Оранжерии Петрич ООД - Едноличен собственик на капитала
БК и РЗ Оранжерии Петрич ЕООД виж В&ВГД Оранжерии Петрич ООД - Едноличен собственик на капитала
ЗЕМЯ 2012 ООД виж "В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ"ООД - Съдружник
Консервна Фабрика Петрич ЕООД виж В&ВГД Оранжерии Петрич ООД - Едноличен собственик на капитала