Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КАРАИВАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДА 1980 ООД виж АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КАРАИВАНОВА - Управител
АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КАРАИВАНОВА - Съдружник
АЛДИ ИНЖЕНЕРИНГ - АЛБЕНА КАРАИВАНОВА ЕТ виж АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КАРАИВАНОВА - Физическо лице търговец
ГЕ Солюшънс ЕООД виж Албена Костадинова Караиванова - Едноличен собственик на капитала
Албена Костадинова Караиванова - Управител