Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ" ЕООД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МИЗИЯ ПРОПЪРТИ ЕООД виж ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ - Едноличен собственик на капитала
ЕЛИКА ИНВЕСТ ЕООД виж "ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ" ЕООД - Едноличен собственик на капитала
ДЖИ ТИ АЙ ПЕЛЕТИ ЕООД виж ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ - Едноличен собственик на капитала
ТЕХКАСТ ООД виж "ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ" ЕООД - Съдружник
ТЕХАРТ АД виж "ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ" ЕООД - Съвет на директорите
АВТОПАРК ЕООД виж "ДЖИ ТИ АЙ КОМПЮТРИ" ЕООД - Едноличен собственик на капитала
ДЖИ ТИ АЙ-КОМПЮТРИ - Съдружник
ФИНАНС ТРЕЙД - С ЕАД виж Джи Ти Ай-Компютри ЕООД - Едноличен собственик на капитала
С и М - 2009 ООД виж ДЖИ ТИ АЙ - КОМПЮТРИ ЕООД - Съдружник