Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ" ЕАД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД виж "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
Българска независима енергийна борса ЕАД виж Български Енергиен Холдинг ЕАД - Едноличен собственик на капитала
БУЛГАРГАЗ ЕАД виж "БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД виж "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ЕНЕРГИЙНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД виж БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ - Едноличен собственик на капитала
ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР ПО ИЗМЕРВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕАД виж "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД виж "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД виж "БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД виж „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
МИНПРОЕКТ ЕАД виж "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД виж "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
БУЛГАРТЕЛ АД виж "БУЛГАРГАЗ-ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
Национален енергиен оператор ЕАД виж Български енергиен холдинг ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД виж "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД - Едноличен собственик на капитала