Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Държавата, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ГЕОДЕЗИЯ ЕАД виж ДЪРЖАВАТА - МРРБ - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД виж ДЪРЖАВАТА-МРРБ СОФИЯ - Съдружник
СТРОЙПРОДУКТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО - Едноличен собственик на капитала
БЕТОН-96 ЕООД виж МИНИСТРЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДП виж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МРРБ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД виж ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж МРРБ - Съдружник
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ООД виж Р.България, ЧРЕЗ МРРБ - Съдружник
В И К ООД виж ДЪРЖАВАТА МРРБ СОФИЯ - Съдружник
ЦЕСИ ИНВЕСТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ГЕОЗАЩИТА - ПЛЕВЕН ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
Фонд ФЛАГ ЕАД виж БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО - Едноличен собственик на капитала
Проинвекс ЕООД виж Министерство на регионалното развитие и благоусройството - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж МРРБ - Съдружник
ТЕПРО ООД виж МРРБ - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж МРРБ - Съдружник
В И К ООД виж ДЪРЖАВАТА - Съдружник
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО КАДАСТЪР ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО - Едноличен собственик на капитала
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ И ФОТОГРАМЕТРИЯ ЕООД виж Министерство на регионалното размитие и благоустройството - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж Република България Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Едноличен собственик на капитала
ПЛОВДИВПРОЕКТ ЕООД виж ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВАТА, МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО - Съдружник
АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
РАХОВЕЦ-91 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
В и К ООД виж ДЪРЖАВАТА - БЪЛГАРИЯ-МРРБ - Съдружник
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ДП виж Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Денков Строй-94 ЕООД ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД виж Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Едноличен собственик на капитала
ВиК ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Съдружник
ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ГЕОЗАЩИТА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ ОТ ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
КЕРАМИК ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ /НИИСМ/ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД виж ДЪРЖАВАТА - Едноличен собственик на капитала
КАРТОГРАФИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж МРРБ - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД виж ДЪРЖАВАТА - МРРБ ГР.СОФИЯ - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж Държавата, чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж ДЪРЖАВАТА МРРБ - Съдружник
Български ВиК холдинг ЕАД виж Българската държава чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството - Едноличен собственик на капитала
ГЕОЗАЩИТА ЕООД виж МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД виж ДЪРЖАВАТА-ЧРЕЗ МРРБ - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА РБ - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ХИДРОСТРОЙ - ПЛОВДИВ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж ДЪРЖАВАТА - Съдружник
МРРБ - Едноличен собственик на капитала
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-НИСИ ЕООД виж Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Едноличен собственик на капитала