Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СВИЩОВ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ВЕРМАШ-90 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
“СОРТОИЗПИТВАНЕ- КОЙНАРЕ” ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДОБРУДЖАНСКО ЗЪРНО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ТРАКИЕЦ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
Агротехуслуги ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДЕВИН ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПАЗАРДЖИК ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОСПЕКТЪР ВЪРБИЦА ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
МЕЛИОРАЦИИ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУТРАКАН ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЛЕСПРОМ - ТРОЯН ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САДОВО-с.САДОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХАН КРУМ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЗВЕЗДЕЦ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ШИРОКА ПОЛЯНА" Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХАСКОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "РОДОПИ" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОХИМГАРАНТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ТРЕЩЕНИК - 99 ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- СТРУМЯНИ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ОМУРТАГ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЕСТА Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ - ПЛОВДИВ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МАЛКО ТЪРНОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
Е- ЕЛИТ БГ АД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО-МИНИСТЪР НИХАТ КАБИЛ - Едноличен собственик на капитала
АГРОХИМ-ЮГ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
РЕМОНТ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
СВ. ИВАН РИЛСКИ - В ЛИКВИДАЦИЯ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВАРНА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
"ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО" ООД виж ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МЗГАР - Съдружник
ФОРЕЛ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОСПАТ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Държавно горско стопанство - Белица ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СИМИТЛИ Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗЕМСТРОЙ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА - с. СТРЯМА Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЧЕПЕЛАРЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СВИНЕВЪДСТВО - МАНОЛЕ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОСПЕКТЪР - ИЗГРЕВ ООД виж ДЪРЖАВАТА-МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ - Съдружник
"В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ"ООД ООД виж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЦЕХ ЗА ХМЕЛОВ ГРАНУЛАТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
МЕССУТ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВО ПАНИЧАРЕВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОБРИНИЩЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДЖЕБЕЛ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАТУНЦИ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВЕЧ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СЛИВЕН ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОДОМ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛЕСИДРЕН ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
СТЕФАН КАРАДЖА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ЧЕХЛЬОВО" Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КОСТИ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Агроводинвест ЕАД виж Министерство на земеделието и храните - Едноличен собственик на капитала
АГРОЕКОСЕРВИЗ - 90 ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Съдружник
ПРИСТАЛЕС ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БУРГАС ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- КРЕСНА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АТСО ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "РАЗЛОГ" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА ООД виж ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕНА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МССУР-ХВОЙНА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЯКОРУДА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЧЕРНИ ВРЪХ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "БОРОВО" Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО ПТИЦЕВЪДСТВО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
МЕСОКОМБИНАТ-СЕВЛИЕВО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЕКОН ЕООД виж ДЪРЖАВАТА, ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БУКАЦИТЕ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТ МОГИЛИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОТЕХСЕРВИЗ-92 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ-СЕВЛИЕВО ЕАД виж държавата - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИВАЙЛО ООД виж ДЪРЖАВАТА чрез МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ВИТ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РИБНИ РЕСУРСИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ВРАНА ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГЪРМЕН ДП ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИНФОЛЕС ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ЗЕМИНВЕСТ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ ДП виж Министерство на земеделието и храните
ХАН АСПАРУХ - КЗ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП виж МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЛОЗНИЦА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОГЕОМЕТЪР-СОФИЯ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
МЕССУР ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
КОПРЕН ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "БАТАК" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МТС-ГАБРОВО ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЧЕПИНО" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- "ПЕЩЕРА" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОЗЕМСЕРВИЗ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРВОДОБИВ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ПРЕСЛАВ" ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АТЛ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
АКВИЛА ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Съдружник
ЕКОФРУТ ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ГОДЕЧАГРОМЕХАНИЗАЦИЯ ООД виж Министерство на земеделието и храните - Съдружник
Свогелес ЕАД виж Министерство на земеделието и продоволствието - Едноличен собственик на капитала
Министерство на земеделието и продоволствието - Съвет на директорите
ВЕЛБЪЖД - ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ВОДПРОЕКТ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СРЕДЕЦ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ЧЕРНИ ЛОМ" гр. ПОПОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДИКЧАН ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛАЧКОВЦИ Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ ДП виж МИНИСТЕЛСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СТРУМА-91 ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КАРЛОВОЛЕС ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СТАРО ОРЯХОВО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ТЪРЖИЩЕ ТРАКИЯ АД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ - Съвет на директорите
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОМЕХ-БЯЛА ЕООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Едноличен собственик на капитала
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЕТРИЧ ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГРОТЕХ - 72 ООД виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - Съдружник
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА-ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЪМ ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ВРАЦА Търговец, публично предприятие виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД ДП виж МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ