Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГИРАЙ БАЙРАК - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПЕНТА ГЛАСС ЕООД виж Гирай Байрак - Едноличен собственик на капитала
ГИРАЙ БАЙРАК - Съдружник
ГИРАЙ БАЙРАК - Управител
Байрак Пластик - ГБ ЕООД виж Гирай Байрак - Едноличен собственик на капитала
Гирай Байрак - Управител