Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"АЛБЕНА" АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"МЕДИКА-АЛБЕНА" ЕАД виж "Албена" АД - Съвет на директорите
"АЛБЕНА" АД - Едноличен собственик на капитала
АЛБЕНА ТУР ЕАД виж АЛБЕНА АД - Съвет на директорите
"АЛБЕНА" АД - Едноличен собственик на капитала
КИБЕЛА 2014 ЕАД виж АЛБЕНА АД - Съвет на директорите
ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД виж АЛБЕНА АД - Едноличен собственик на капитала
Приморско клуб ЕАД виж "АЛБЕНА" АД - Едноличен собственик на капитала
"АЛБЕНА" АД - Съвет на директорите
АЛБЕНА КАР ЕООД виж "АЛБЕНА" АД - Едноличен собственик на капитала
ТИХИЯ КЪТ АД виж "АЛБЕНА" АД - Съвет на директорите
ЕКОПЛОД ЕООД виж "АЛБЕНА" АД - Едноличен собственик на капитала
ЕКОСТРОЙ АД виж "АЛБЕНА" АД - Съвет на директорите
ЕКО АГРО АД виж "АЛБЕНА" АД - Съвет на директорите
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ МЕДИКА-АЛБЕНА ЕООД виж "АЛБЕНА" АД - Едноличен собственик на капитала
БЯЛАТА ЛАГУНА ЕАД виж АЛБЕНА АД - Едноличен собственик на капитала
"АЛБЕНА"АД - Съвет на директорите
АЛФА КОНСУЛТ 2000 ЕООД виж АЛБЕНА АД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЧЕРНО МОРЕ ЕООД виж АЛБЕНА АД - Едноличен собственик на капитала