Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕМУ АД представлявано от ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ с - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ИМПУЛС ИНВЕСТМЪНТС ЕООД виж "ЕМУ" АД - Съдружник
ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП ЕООД виж "ЕМУ" АД - Едноличен собственик на капитала
КОНСОРЦИУМ ЕЛМОНТАЖИ ООД виж ЕМУ АД представлявано от ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ с - Съдружник
БЕСТ БИЛД ИНВЕСТ ЕООД виж "ЕМУ" АД - Едноличен собственик на капитала
ОСТРОВЧЕ ЕООД виж "ЕМУ" АД - Едноличен собственик на капитала
БЕСТ БИЛД ИНВЕСТ 2 ЕООД виж "ЕМУ" АД - Едноличен собственик на капитала
МИСИОНИС СПА ЕООД виж "ЕМУ" АД - Едноличен собственик на капитала
ГЛОБЪЛ ТЕК СЪРВИС ООД виж "ЕМУ" АД - Съдружник
МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж "ЕМУ" АД - Едноличен собственик на капитала
ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ХОЛДИНГ ООД виж "ЕМУ" АД - Съдружник
Хотелски комплекс Белият Кон и Рай ЕООД виж "ЕМУ" АД - Едноличен собственик на капитала