Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БИЗНЕС И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ АД виж АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Съвет на директорите
АЕРО КОНТРОЛ ЕООД виж АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Управител
ЕЛЛОН ЕООД виж АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Управител
ИНТЕРПОРТО ПЛОВДИВ ЕООД виж АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Управител
АТАРО КЛИМА ЕООД виж АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Управител
АРДИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж Атанас Христов Рогачев - Едноличен собственик на капитала
АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Съдружник
АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Управител
СКИПТА АД виж Атанас Христов Рогачев - Съвет на директорите
АТЕМА ООД виж АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Съдружник
АТАНАС ХРИСТОВ РОГАЧЕВ - Управител