Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КАМИЛА 3 ЕООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
ДИМОВА 200 ЕООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
КАРПА 2 ООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Съдружник
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
ТА ТА 150 ЕООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
КАМИЛА ООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Съдружник
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
ТРЕНДАФИЛ ГРУП ЕООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
РОСИ БОСИ ЕООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
УГРАШ 1 ООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Съдружник
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител
ПАЗЛАК ЕООД виж КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИРА ДИМОВА ДИМОВА - Управител