Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Александър Милчев Митев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АМАТАС АД виж Александър Милчев Митев - Съвет на директорите
МОНОУТС ЕАД виж Александър Милчев Митев - Съвет на директорите
ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД виж Александър Милчев Митев - Управител
РОЯЛСТРОЙ ЛБ ЕООД виж Александър Милчев Митев - Едноличен собственик на капитала
Александър Милчев Митев - Съдружник
ВИП СЕКЮРИТИ СЪЛУШЪНС ЕООД виж Александър Милчев Митев - Управител
3 С СОТ ЕАД виж АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИТЕВ - Съвет на директорите
ВИП СОД ЕООД виж Александър Милчев Митев - Управител
АНОМАЛИ ООД виж Александър Милчев Митев - Съдружник
Ен Пи Ел Солюшънс ЕАД виж Александър Милчев Митев - Едноличен собственик на капитала
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИТЕВ - Съвет на директорите
Секюрити инвестмънт холдинг ЕАД виж Александър Милчев Митев - Съвет на директорите
ТРАНС 3 ЕООД виж Александър Милчев Митев - Управител
ФУУДИСИМО ООД виж АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИТЕВ - Съдружник
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ МИТЕВ - Управител