Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АР ДЖЕЙ СИ ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД виж Андрей Митков Делчев - Надзорен съвет
ТОЯ ЕНТЪРПРАЙСИС ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
ЛЕВИС ДИВЕЛОПМЪНТ ООД виж Андрей Митков Делчев - Съдружник
АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
АКВА ТЕРА 2030 АД виж Андрей Митков Делчев - Съвет на директорите
СТИБУ ЕООД виж Андрей Митков Делчев - Едноличен собственик на капитала
Андрей Митков Делчев - Съдружник
ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Управител
АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
Агрива Грейн АД виж Андрей Митков Делчев - Съвет на директорите
ЛИГЪЛ ЕНТЪРПРАЙС ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
ЕЛЛА ТУРС ООД виж Андрей Митков Делчев - Съдружник
ПРИМА КОНСУЛТ ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
НОВА СИТИ ГРУП ООД виж Андрей Митков Делчев - Едноличен собственик на капитала
ГАРАНТ СТРОЙ ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
ЛЛД ЕНТЪРПРАЙСИС ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
РАЗ 1 ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
МИК 2008 АД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съвет на директорите
АЛАМУС ЕООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Управител
ЛИЛИ ЕНТЪРПРАЙСИС ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник
ЕВКАЛИПТУС ООД виж АНДРЕЙ МИТКОВ ДЕЛЧЕВ - Съдружник