Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Пресиян Петров Каракостов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ФонАрена АД виж Пресиян Петров Каракостов - Едноличен собственик на капитала
Пресиян Петров Каракостов - Съвет на директорите
Тайтън Гейт ЕАД виж Пресиян Петров Каракостов - Съвет на директорите
Пресиян Петров Каракостов - Едноличен собственик на капитала
ПК Кепитъл ЕООД виж Пресиян Петров Каракостов - Едноличен собственик на капитала
Пресиян Петров Каракостов - Управител
ЛИОНАЛ - ПРЕСИЯН КАРАКОСТОВ ЕТ виж ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Физическо лице търговец
Такси Волт АД виж ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Съвет на директорите
ТАЙТЪН ГЕЙТ ЕООД виж ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Едноличен собственик на капитала
ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Управител
ИБЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Едноличен собственик на капитала
ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Управител
ЛИОНАЛ 11 ЕООД виж Пресиян Петров Каракостов - Едноличен собственик на капитала
Пресиян Петров Каракостов - Управител
СТАТУС11 ООД виж ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Съдружник
ПРЕСИЯН ПЕТРОВ КАРАКОСТОВ - Управител